Ook in 2019 kan je alle nationale vluchten korven in Zonhoven. Zowel de grote halve fond, fond als de zware fond.
Lossings
info
Agenda
JAARLIJKSE BBQ TVV DE KONINKLIJKE DUIVENBOND ZONHOVEN CSS plaatje floaten
Op 28 juli gaat de jaarlijkse BBQ tvv van de Koninklijke Duivenbond Zonhoven door
WAAR : in het lokaal van de Koninklijke Duivenbond Zonhoven
       Kievitsveldstraat 6
             3520 Zonhoven
PRIJS : 14 Ä per persoon
INSCHRIJVINGEN
Kaarten te verkrijgen :
- In het duivenlokaal Kievitveldstraat 6 3520 Zonhoven
- op GSM nr. 0497/82 33 35
- storten op BE24 0016 6211 8238 van Koninklijke. Duivenbond Zonhoven, met vermelding van je naam en aantal personen.
Inschrijven kan tot 20 juli .
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!
KBDB
17-06-19 PERSMEDEDELING t.a.v. de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de nationale wedvluchten 2019
De KBDB vestigt de aandacht op het feit dat de koppeling van de elektronische ring met de identiteitsring dient te gebeuren op het correcte en het voor 2019 actieve lidnummer van de liefhebber.
De inkorvingsburelen worden ook verzocht hieraan speciale aandacht te besteden bij de inkorving m.n. of het juiste licentienummer van de liefhebber voor 2019 op de display van de master verschijnt aangezien, bij een foutief licentienummer, de duiven van deze liefhebber NIET zullen worden opgenomen in de uitslagen van de desbetreffende vlucht. De duiven dienen in het KBDB-bestand te zijn ingeschreven op het licentienummer 2019 van de bewuste liefhebber.
Bovendien verwijzen wij nogmaals naar de beschikkingen van art. 112 van het NSR en meer specifiek:
    ● Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vůůr de inkorving.

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-bestand vanaf 16u00 op de dag van de inkorving van de bewuste vlucht niet meer zal worden aangepast en dat de liefhebbers hun overschrijvingen tijdig moeten indienen EN betalen via ofwel:
    ● Een KBDB-mandataris
    ● Op de zitdag van de PE/SPE
    ● Via de KBDB-Halle
Voor deze drie opties dient het geld op de rekening van de KBDB te zijn ontvangen.
Dit is dan ook de reden waarom wij nogmaals de mandatarissen aanmanen de aanvragen tot mutaties onmiddellijk door te sturen en het verschuldigde bedrag ONMIDDELLIJK op de rekening van de KBDB over te schrijven.
Agenda
KOPPELINGSDATA CHIP-RINGEN:
- za 03/08 binnenbrengen bij het afslaan v.d. klok    - ma 05/08 ophalen tijdens inkorving leervlucht
ER WORDEN GEEN KLOKJES BIJGEHOUDEN !!!!!!!
NOODKOPPELING :
Zie info blad in ons lokaal !!
Indien er een noodkoppeling moet gebeuren, dient deze VOOR de volgende vlucht OPNIEUW GEKOPPELD te worden.
tel. afspraak : 0473/96 88 99
INDIEN DIT NIET GEBEURD IS WORDT UW DUIF GEWEIGERD.
KBDB
Limburg
VERLOFREGELING ZITDAGEN PE LIMBURG
- Ingevolge verlof van de secretaris zal op volgende data (telkens op woensdag) geen zitdag zijn in de PE Limburg :
  19/6, 26/6, 10/7, 17/7, 7/8 en 14/8.
- Voor sportieve aangelegenheden met betrekking tot de provincie : gelieve contact te nemen met een provinciale mandataris.
- Voor andere aangelegenheden : nationaal@kbdb.be of 02 537 62 11
KBDB
limburg
Update!
WIJZIGING LOSPLAATSEN LAON EN CHEVRAINVILLIERS
Bericht van de KBDB LIMBURG:

Wij werden in kennis gesteld van het feit dat de losplaatsen Laon en Chevrainvilliers niet langer beschikbaar zijn.
Het comitť heeft beslist dat voor wat betreft het gewest Midden de lossingsplaats Laon op 27/4, 18/5, 22/6 en 3/8 wordt vervangen door Soissons.
Voor wat betreft de provinciale vlucht uit Chevrainvilliers op 18/5 wordt deze vervangen door Melun.
De Vluchten uit Chevrainvilliers 22/6 en 17/8 worden ook vervangen door vluchten uit Melun
Opgelet!
CONTROLE EN AANMELDEN DUIVEN OP GROTE HALVE FOND & FOND
# CONTROLE
Art. 98.NSR
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen
De duiven die deel nemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi´s dragen.:
Voor nationale vluchten:
De eerste twee geklokte duif duiven van iedere liefhebber in elke categorie zullen verplicht worden gecontroleerd
- binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de eerste geklokte duif per categorie
- binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de tweede geklokte duif per categorie in het hoofdtoestel of het controletoestel .
De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.
Voor de internationale wedvluchten :
dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel.
- De eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)
- Vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)

# AANMELDEN Art. 101 NSR
Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber:
-zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
-zijn tweede geklokte duif per categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiéle uur van bestatiging (in u, min, sec)
aanmelden via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform.
Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber vermelden.
Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het uur van bestatiging plus 1 minuut.
Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
Voor de internationale wedvluchten :
dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform .
- De eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)
- Vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)
Aanmelden Grote Halve Fond(vluchten van Vierzon t/m Argenton): 0474 / 13 10 58   of   011 / 75 37 44
Aanmelden Fond(vluchten vanaf Limoges) : 011/82 52 75
Nieuws
WIJZIGING PUNTENVERDELING KAMPIOENSCHAPPEN
De uitslag wordt opgedeeld in 3 delen waarbij
deel 1 → 3punten krijgt
deel 2 → 2 punten
deel 3 → 1 punt
Dit wil zeggen :
vb. 90 duiven ingekorfd → dan zijn er 30 prijzen
1 tot 10 → 3 punten
11 tot 20 → 2 punten
21 tot 30 → 1 punt
vb. 148 duiven ingekorfd → 50 prijzen
50 : 3 = 16,6666 → ronden af naar beneden
1 tot 16 → 3 punten (16)
17 tot 32 → 2 punten (16)
33 tot 50 → 1 punt (18)
Opgelet!
OPGELET NIEUWIGHEDEN DIT SEIZOEN
* HET PLAATSELIJK SPEL :
Iedereen binnen het gewest Midden mag inkorven in Zonhoven,MAAR mogen plaatselijk NIET meespelen.
Vanaf de Nat. vluchten mag iedereen plaatselijk meespelen.

* NIEUWE POELBRIEF :
Voor de snelheidsvluchten en de kleine hafo vluchten (met uitzondering van de Prov.vluchten), wordt een enkelvoudige poelbrief gebruikt. Wie een dubbel wil voor eigen gebruik, moet zelf zorgen voor een kopie.

* STRENGE CONTROLE KBDB :
- inentingspapieren (250 € voor de liefhebber, 100 € voor de vereniging)
Wij zullen geregeld steekproeven doen, zowel bij de leervluchten als de wedstrijdvluchten.
Indien de papieren niet volledig in orde zijn, zullen uw duiven GEWEIGERD WORDEN, ook als portduif
- voetring en chipring MOETEN hetzelfde zijn
- Bij de grote halve fondvluchten en de fondvluchten MOETEN alle gummi´s van alle geconstateerde duiven binnengebracht worden.
Gummi´s + naam in een koord rijgen en zo binnenbrengen. INDIEN U DIT NIET DOET is het op EIGEN RISICO.

* MOET U WEG ?
Wie om een bepaalde reden VROEGER wil korven, neemt eerst tel. contact met Jaak of Godelieve. Zoniet, wacht ge uw beurt af.
Kom dan ook zo vroeg mogelijk.

* KLOK AFSLAAN :
Iedereen wordt per SMS verwittigd wanneer de klok binnen moet. Wie zich niet aan dat uur houdt, heeft pech. ER WORDT OP NIEMAND meer gewacht.

* RINGEN NODIG ? tel. 0497/82 33 35 (Godelieve)
Opgelet!
MUTATIEFORMULIER KBDB
Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.
Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving
De betreffende originele eigendomsbewijzen dienen verplichtend bij de aanvragen te worden gevoegd.
Het mutatieformulier van de KBDB vind je op deze link
Opgelet!
PARAMYXO INENTINGSFORMULIEREN
Denk aan je paramyxo inentingsformulieren
Zonder inentingspapieren kunnen wij GEEN duiven aanvaarden, NIET op een wedstrijdvlucht NOCH op een leervlucht of voor port.
Bij vaststelling van een overtreding moet de liefhebber zelf aan de KBDB 250 € boete betalen per ontbrekend entingsformulier en de vereniging 100 € boete.
Dank u voor uw begrip
Opgelet!
CONTROLE GUMMIRINGEN BIJ NATIONALE/INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
Zoals reeds bekend zijn de regels ivm controle en aanmelden van duiven bij national/internationale vluchten gewijzigd en verstrengd.
Zo ook dat bij nationale vluchten de gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.
Het bestuur vraagt deze gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie verzameld met een koordje voorzien van een naamkaartje van de liefhebber in de vereniging binnen te brengen.
Bij internationale vluchten dienen alle duiven gecontroleerd en aangemeld te worden
Vergeet u niet aan te melden voor onze nieuwsbrief

top