KOM KOM KOM ? WAAROM BIJFT DIE NU OP HET DAK ZITTEN...?
Lossings
info
Foto's!
KAMPIOENENVIERING KONINKLIJKE DUIVENBOND ZONHOVEN
De foto's van de kampioenenviering van de Koninklijke Duivenbond Zonhoven op 5 oktober 2019 staan online
Je kan ze bekijken op deze link
Nieuws
NIEUWS UIT THAILANDĖ FCI Pa Mok International 2019
Nieuws uit Thailand Ė FCI Pa Mok International 2019
Op 04.oktober 2019 werd de eerste officieel geregistreerde training gevlogen van 100 km.
Er kwamen nog 1.891 duiven aan de start van de 3.109 geregistreerde duiven uit 15 landen, ingezonden door 1.117 deelnemers.
Er was dus reeds een verlies van 40% van de duiven.
Koninklijke Duivenbond Zonhoven had nog 8 van de 14 ingezonden duiven aan de start, die ook allen arriveerden.
Op de plaatsen:
332   B19-5086856 Welkenhuysen M.
1291 B19-5088540 Verstraeten G.
1323 B19-5088860 Maes S.
1355 B19-5088787 Vanlingen H.
1541 B19-5086258 Witters J.
1585 B19-5089200 Wouters R.
1661 B19-5087394 Vaes A.
1678 B19-5086469 Daniels R.
De andere deelnemers verloren dus reeds hun ingezonden duif in de eerdere voorbereidingsfase.
De aankomsten zijn overigens live te volgen via de Benzing website http://www.oneloftrace.live
Op de Facebookgroep Friends of FCI Pa Mok International (Thailand One Loft Race) wordt ook informatie gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/1003092536502358/
Agenda
OPENDEURDAG KBDB zaterdag 19 oktober 2019
De KBDB houdt haar opendeurdag op zaterdag 19 oktober 2019 van 10.00 tot 18.00 uur
Waar : Gaasbeeksesteenweg 52-54
               1500 HALLE
●  link aankondiging KBDB
Agenda
NATIONALE DAGEN KBDB vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019
De KBDB houdt haar nationale dagen op vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019
Waar : Voetbalstadion STAYEN (Sint-Truiden)
               Tiensesteenweg 168
               3800 Sint-Truiden
Agenda
KAMPIOENENDAG MIDDEN LIMBURG maandag 11 november 2019
MIDDEN LIMBURG houdt haar kampioenendag op maandag 11 november 2019
Waar : Zaal Paro Kievitveldstraat te Zonhoven.
Dagindeling : Deuren open om 16u30
                         Aanvang buffet om 17u00: koud, warm en dessertbuffet
                         Degenen die niet deelnemen aan het buffet, zijn welkom vanaf 19u00
Inschrijven :
                     Briers Valentin: 011/255940
                     Geerinck Dany: 011/537100
Indien u wenst deel nemen aan het buffet, dient u vooraf 20Ä / persoon te storten op rekening: BE 04 0682 4597 3031 voor 15-10-2019
Bonverkoop : bonnen te koop aangeboden op link bonnenverkoop
● Bonschenkers krijgen een gratis etentje aangeboden.
● De eerste 5 van ieder kampioenschap worden uitgenodigd om hun prijs persoonlijk in ontvangst te komen nemen; als iemand zijn prijs niet persoonlijk komt afhalen dan blijft hij eigendom van de organisatie.
Ook de eerste 3 van de asduiven kompetitie en de 1ste superasduif per reeks vallen in de prijzen.
KBDB
17-06-19 PERSMEDEDELING t.a.v. de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de nationale wedvluchten 2019
De KBDB vestigt de aandacht op het feit dat de koppeling van de elektronische ring met de identiteitsring dient te gebeuren op het correcte en het voor 2019 actieve lidnummer van de liefhebber.
De inkorvingsburelen worden ook verzocht hieraan speciale aandacht te besteden bij de inkorving m.n. of het juiste licentienummer van de liefhebber voor 2019 op de display van de master verschijnt aangezien, bij een foutief licentienummer, de duiven van deze liefhebber NIET zullen worden opgenomen in de uitslagen van de desbetreffende vlucht. De duiven dienen in het KBDB-bestand te zijn ingeschreven op het licentienummer 2019 van de bewuste liefhebber.
Bovendien verwijzen wij nogmaals naar de beschikkingen van art. 112 van het NSR en meer specifiek:
    ● Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vůůr de inkorving.

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-bestand vanaf 16u00 op de dag van de inkorving van de bewuste vlucht niet meer zal worden aangepast en dat de liefhebbers hun overschrijvingen tijdig moeten indienen EN betalen via ofwel:
    ● Een KBDB-mandataris
    ● Op de zitdag van de PE/SPE
    ● Via de KBDB-Halle
Voor deze drie opties dient het geld op de rekening van de KBDB te zijn ontvangen.
Dit is dan ook de reden waarom wij nogmaals de mandatarissen aanmanen de aanvragen tot mutaties onmiddellijk door te sturen en het verschuldigde bedrag ONMIDDELLIJK op de rekening van de KBDB over te schrijven.
Opgelet!
CONTROLE EN AANMELDEN DUIVEN OP GROTE HALVE FOND & FOND
# CONTROLE
Art. 98.NSR
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen
De duiven die deel nemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi´s dragen.:
Voor nationale vluchten:
De eerste twee geklokte duif duiven van iedere liefhebber in elke categorie zullen verplicht worden gecontroleerd
- binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de eerste geklokte duif per categorie
- binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de tweede geklokte duif per categorie in het hoofdtoestel of het controletoestel .
De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.
Voor de internationale wedvluchten :
dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel.
- De eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)
- Vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)

# AANMELDEN Art. 101 NSR
Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber:
-zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
-zijn tweede geklokte duif per categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiéle uur van bestatiging (in u, min, sec)
aanmelden via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform.
Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber vermelden.
Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het uur van bestatiging plus 1 minuut.
Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
Voor de internationale wedvluchten :
dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform .
- De eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)
- Vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiŽle uur van bestatiging (in u, min, sec)
Aanmelden Grote Halve Fond(vluchten van Vierzon t/m Argenton): 0474 / 13 10 58   of   011 / 75 37 44
Aanmelden Fond(vluchten vanaf Limoges) : 011/82 52 75
Nieuws
WIJZIGING PUNTENVERDELING KAMPIOENSCHAPPEN
De uitslag wordt opgedeeld in 3 delen waarbij
deel 1 → 3punten krijgt
deel 2 → 2 punten
deel 3 → 1 punt
Dit wil zeggen :
vb. 90 duiven ingekorfd → dan zijn er 30 prijzen
1 tot 10 → 3 punten
11 tot 20 → 2 punten
21 tot 30 → 1 punt
vb. 148 duiven ingekorfd → 50 prijzen
50 : 3 = 16,6666 → ronden af naar beneden
1 tot 16 → 3 punten (16)
17 tot 32 → 2 punten (16)
33 tot 50 → 1 punt (18)
Opgelet!
OPGELET NIEUWIGHEDEN DIT SEIZOEN
* HET PLAATSELIJK SPEL :
Iedereen binnen het gewest Midden mag inkorven in Zonhoven,MAAR mogen plaatselijk NIET meespelen.
Vanaf de Nat. vluchten mag iedereen plaatselijk meespelen.

* NIEUWE POELBRIEF :
Voor de snelheidsvluchten en de kleine hafo vluchten (met uitzondering van de Prov.vluchten), wordt een enkelvoudige poelbrief gebruikt. Wie een dubbel wil voor eigen gebruik, moet zelf zorgen voor een kopie.

* STRENGE CONTROLE KBDB :
- inentingspapieren (250 € voor de liefhebber, 100 € voor de vereniging)
Wij zullen geregeld steekproeven doen, zowel bij de leervluchten als de wedstrijdvluchten.
Indien de papieren niet volledig in orde zijn, zullen uw duiven GEWEIGERD WORDEN, ook als portduif
- voetring en chipring MOETEN hetzelfde zijn
- Bij de grote halve fondvluchten en de fondvluchten MOETEN alle gummi´s van alle geconstateerde duiven binnengebracht worden.
Gummi´s + naam in een koord rijgen en zo binnenbrengen. INDIEN U DIT NIET DOET is het op EIGEN RISICO.

* MOET U WEG ?
Wie om een bepaalde reden VROEGER wil korven, neemt eerst tel. contact met Jaak of Godelieve. Zoniet, wacht ge uw beurt af.
Kom dan ook zo vroeg mogelijk.

* KLOK AFSLAAN :
Iedereen wordt per SMS verwittigd wanneer de klok binnen moet. Wie zich niet aan dat uur houdt, heeft pech. ER WORDT OP NIEMAND meer gewacht.

* RINGEN NODIG ? tel. 0497/82 33 35 (Godelieve)
Opgelet!
MUTATIEFORMULIER KBDB
Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.
Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving
De betreffende originele eigendomsbewijzen dienen verplichtend bij de aanvragen te worden gevoegd.
Het mutatieformulier van de KBDB vind je op deze link
Opgelet!
CONTROLE GUMMIRINGEN BIJ NATIONALE/INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
Zoals reeds bekend zijn de regels ivm controle en aanmelden van duiven bij national/internationale vluchten gewijzigd en verstrengd.
Zo ook dat bij nationale vluchten de gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.
Het bestuur vraagt deze gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie verzameld met een koordje voorzien van een naamkaartje van de liefhebber in de vereniging binnen te brengen.
Bij internationale vluchten dienen alle duiven gecontroleerd en aangemeld te worden
Vergeet u niet aan te melden voor onze nieuwsbrief

top