Ook in 2019 kan je alle nationale vluchten korven in Zonhoven. Zowel de grote halve fond, fond als de zware fond.
Lossings
info
Leervlucht uit Hannut woensdag 22/05 Oost los vanaf 9.20 // MIDDEN vanaf 9.30
Opgelet!
WIJZIGING : VLUCHT CHIMAY 25/05 WORDT METTET 25/05
Wegens de afgelasting van de vlucht uit Mettet op 19/05 heeft de PE Limburg ons toegestaan om de vlucht uit Chimay van 25/05 te vervangen door een vlucht uit METTET op 25/05.
Opgelet!
WIJZIGING LEERVLUCHT HANNUT DEZE WEEK
De Limburgse Verzendingsdienst heeft beslist dat de leervlucht uit HANNUT op dinsdag 21/05 van deze week wordt verplaatst naar WOENSDAG 22/05.
De inkorving is dus op DINSDAG 21/05 van 18.30 tot 19.30.
Dus maandag 20/05 GEEN inkorving
Agenda
KOPPELINGSDATA CHIP-RINGEN:
- za 15/06 binnenbrengen bij het afslaan v.d. klok    - ma 17/06 ophalen tijdens inkorving leervlucht
- za 03/08 binnenbrengen bij het afslaan v.d. klok    - ma 05/08 ophalen tijdens inkorving leervlucht
ER WORDEN GEEN KLOKJES BIJGEHOUDEN !!!!!!!
NOODKOPPELING :
Zie info blad in ons lokaal !!
Indien er een noodkoppeling moet gebeuren, dient deze VOOR de volgende vlucht OPNIEUW GEKOPPELD te worden.
tel. afspraak : 0473/96 88 99
INDIEN DIT NIET GEBEURD IS WORDT UW DUIF GEWEIGERD.
KBDB
WIJZIGING VLUCHTKALENDER
Mededeling van de KBDB
Beslissingen Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 06/05/2019
De nationale wedvlucht van 22.06.2019, initieel voorzien vanuit « Tours » wordt vervangen door « Argenton ».
Nieuws
Tip!
MET DE KDB ZONHOVEN DEELNEMEN AAN DE LOKALENCOMPETITIE PA MOK in THAILAND.
De KDB Zonhoven krijgt de kans om deel te nemen aan de “Lokalencompetitie” van Pa Mok – Chiang Mai in Thailand. De bekende one loft race organiseert een vriendschappelijke competitie tussen verschillende lokalen. De competitie is kosteloos voor de lokalen en krijgt bovendien nog financiële winstkansen.

FCI OLR Pa Mok     Finalevlucht Chiang Mai - Pa Mok:13-16 december 2019 – 490 km

LOKALENCOMPETITIE

Doelstelling:
1) Promoten van de One Loft Racing (OLR) in het algemeen en specifiek de OLR Pa Mok – Chiang Mai Thailand.
2) Een vriendschappelijke competitie tussen verschillende lokalen ongeacht snelheids-, halve fond-, of fondlokaal.
3) De competitie is kosteloos voor de lokalen maar met mogelijkheid tot (financiële) winstkans voor lokaal.
4) De mogelijkheid voor een lokaal om een lid in de OLR spotlicht te plaatsen.

Reglement:
* De lokalencompetitie staat open voor alle duivenlokalen erkend door de nationale federaties.
* De competitie is niet gericht op de individuele eigenaars van de duiven maar op het lokaal die ze vertegenwoordigen.
* Een lokaal neemt deel aan de competitie met een team van minimum 4 duiven en maximum 10 duiven.
* Een lokaal kan meerdere teams insturen (Team A – Team B – …)
  Met die voorwaarde dat een nieuw team pas kan inschrijven na het volzet zijn van voorgaande team (10 duiven).
* Voorwaarden samenstelling team:
  ° Er kan slechts 1 duif per liefhebber/lid deelnemen per team
  ° De deelnemende liefhebbers dienen spelend lid te zijn van het lokaal
  ° Een liefhebber kan niet met meerdere lokalen deelnemen.
* De lokalen nemen gratis deel aan de competitie (geen activatie en transportkost)
* De duiven van de lokalencompetitie zijn niet geactiveerd en kunnen ook in de loop van de OLR ook niet geactiveerd worden. M.a.w. de duiven van de lokalencompetitie worden geklasseerd in de algemene uitslag van de OLR, maar kunnen niet genieten van het prijzengeld.

Voordelen bij deelname lokaal
De eerste 200 duiven vanuit de finale worden door de organisatie verkocht.
Wanneer een duif van het lokaal zich hierbij klasseert ontvangt het lokaal 40% van deze verkoopprijs.
De organisatie schenkt aan elk deelnemend lokaal een gratis activatie Pa Mok race 2020.
Deze schenking, ter waarde van 100euro, kan het lokaal aanwenden voor de eerste van hun lokaal binnen deze competitie of als ereprijs op één van hun vluchten.

Verwachtingen vanuit het lokaal
1) De leden aanspreken/motiveren tot deelname.
2) Instaan voor het verzamelen van de duiven en bijhorende formaliteiten (paramyxo-attest,eigendomsbewijs en pedigree)
3) De deelnemende duiven afleveren bij de inzameling (zondag 26 mei a.s.)
4) Tijdens seizoen en kampioenviering aandacht geven aan deze competitie door de deelnemers op de hoogte te houden van de resultaten.

De organisatie staat in voor:
1) het kosteloos transport van de duiven (40 euro per duif)
2) de lokalen te infomeren inzake de race en het finale resultaat.
3) een activatie/deelname 2020 te voorzien aan elk deelnemend lokaal
4) een trofee te voorzien voor de eerste duif van de lokalencompetitie
Verdere inlichtingen nodig, tel : 0497/48 51 03 KONINX JAAK
KBDB
Limburg
WIJZIGING LOSPLAATSEN LAON EN CHEVRAINVILLIERS
Bericht van de KBDB LIMBURG:

Wij werden in kennis gesteld van het feit dat de losplaatsen Laon en Chevrainvilliers niet langer beschikbaar zijn.
Het comité heeft beslist dat voor wat betreft het gewest Midden de lossingsplaats Laon op 27/4, 18/5, 22/6 en 3/8 wordt vervangen door Soissons.
Voor wat betreft de provinciale vlucht uit Chevrainvilliers op 18/5 wordt deze vervangen door Melun.
Voor Chevrainvilliers 22/6 en 17/8 zullen wij u later berichten. Men is momenteel aan het zoeken naar een alternatieve locatie in de buurt.
Opgelet!
AANTAL DUIVEN PER KORF
Mogen we jullie met aandrang vragen om grondig toezicht te houden op het maximaal aantal duiven in één mand. Laat a.u.b. de liefhebbers met port, lap of opleer duiven niet zelf de duiven in manden, wij vermoeden dat hier af en toe veel fout loopt. Want ook tijdens de opleervluchten worden de duiven gedrenkt.
Probeer eens begeleiders te motiveren om de bakjes met water te vullen, zodat duiven kunnen leren drinken, als er meer dan vijftig (+50) duiven in één korf zitten.
Link volledig bericht Limburgse verzendingsdienst.
Nieuws
WIJZIGING PUNTENVERDELING KAMPIOENSCHAPPEN
De uitslag wordt opgedeeld in 3 delen waarbij
deel 1 → 3punten krijgt
deel 2 → 2 punten
deel 3 → 1 punt
Dit wil zeggen :
vb. 90 duiven ingekorfd → dan zijn er 30 prijzen
1 tot 10 → 3 punten
11 tot 20 → 2 punten
21 tot 30 → 1 punt
vb. 148 duiven ingekorfd → 50 prijzen
50 : 3 = 16,6666 → ronden af naar beneden
1 tot 16 → 3 punten (16)
17 tot 32 → 2 punten (16)
33 tot 50 → 1 punt (18)
Opgelet!
OPGELET NIEUWIGHEDEN DIT SEIZOEN
* HET PLAATSELIJK SPEL :
Iedereen binnen het gewest Midden mag inkorven in Zonhoven,MAAR mogen plaatselijk NIET meespelen.
Vanaf de Nat. vluchten mag iedereen plaatselijk meespelen.

* NIEUWE POELBRIEF :
Voor de snelheidsvluchten en de kleine hafo vluchten (met uitzondering van de Prov.vluchten), wordt een enkelvoudige poelbrief gebruikt. Wie een dubbel wil voor eigen gebruik, moet zelf zorgen voor een kopie.

* STRENGE CONTROLE KBDB :
- inentingspapieren (250 € voor de liefhebber, 100 € voor de vereniging)
Wij zullen geregeld steekproeven doen, zowel bij de leervluchten als de wedstrijdvluchten.
Indien de papieren niet volledig in orde zijn, zullen uw duiven GEWEIGERD WORDEN, ook als portduif
- voetring en chipring MOETEN hetzelfde zijn
- Bij de grote halve fondvluchten en de fondvluchten MOETEN alle gummi´s van alle geconstateerde duiven binnengebracht worden.
Gummi´s + naam in een koord rijgen en zo binnenbrengen. INDIEN U DIT NIET DOET is het op EIGEN RISICO.

* MOET U WEG ?
Wie om een bepaalde reden VROEGER wil korven, neemt eerst tel. contact met Jaak of Godelieve. Zoniet, wacht ge uw beurt af.
Kom dan ook zo vroeg mogelijk.

* KLOK AFSLAAN :
Iedereen wordt per SMS verwittigd wanneer de klok binnen moet. Wie zich niet aan dat uur houdt, heeft pech. ER WORDT OP NIEMAND meer gewacht.

* RINGEN NODIG ? tel. 0497/82 33 35 (Godelieve)
Opgelet!
MUTATIEFORMULIER KBDB
Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.
Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving
De betreffende originele eigendomsbewijzen dienen verplichtend bij de aanvragen te worden gevoegd.
Het mutatieformulier van de KBDB vind je op deze link
Opgelet!
PARAMYXO INENTINGSFORMULIEREN
Denk aan je paramyxo inentingsformulieren
Zonder inentingspapieren kunnen wij GEEN duiven aanvaarden, NIET op een wedstrijdvlucht NOCH op een leervlucht of voor port.
Bij vaststelling van een overtreding moet de liefhebber zelf aan de KBDB 250 € boete betalen per ontbrekend entingsformulier en de vereniging 100 € boete.
Dank u voor uw begrip
Opgelet!
CONTROLE GUMMIRINGEN BIJ NATIONALE/INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
Zoals reeds bekend zijn de regels ivm controle en aanmelden van duiven bij national/internationale vluchten gewijzigd en verstrengd.
Zo ook dat de gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.
Het bestuur vraagt deze gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie verzameld met een koordje voorzien van een naamkaartje van de liefhebber in de vereniging binnen te brengen.
KBDB
BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2018 (samenvating)

TERUG CONTROLEGUMMI'S OP GROTE HALVE FOND EN ZIJN VERSTRENGD!

# CONTROLE

Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen
De duiven die deel nemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi´s dragen.:
De eerste twee geklokte duif duiven van iedere liefhebber in elke categorie zullen verplicht worden gecontroleerd
- binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de eerste geklokte duif per categorie
- binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de tweede geklokte duif per categorie in het hoofdtoestel of het controletoestel .
De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.
Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel.
- De eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- Vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

# AANMELDEN
Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber:
-zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
-zijn tweede geklokte duif per categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiéle uur van bestatiging (in u, min, sec)
aanmelden via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform.
Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber vermelden.
Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het uur van bestatiging plus 1 minuut.
Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform .
- De eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- Vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

OVERSCHRIJVINGEN DUIVEN
Alle duiven met jaartal 2019 en volgende jaren moeten verplicht worden overgeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.(2€ per duif).
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven die niet bij de KBDB zijn in geschreven op naam van de deelnemende liefhebber.
Bij vaststelling zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van het huidig reglement).

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (in te korven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor de liefhebber niet over het eigendomsbewijs beschikt.
Bij ontstentenis zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.

TOEVOEGING AAN DOPINGREGLEMENT
De weigering om op een constructieve manier mee te werken aan een dopingcontrole zal onderworpen worden aan het oordeel van de nationale raad van beheer en bestuur, die volgende straffen kan opleggen:
- een schorsing van minimum 3 maanden tot maximum 36 maanden en/of een geldboete van maximum 2.500 €
Mits inachtname van de regels gesteld in de laatste 4 paragrafen van art. 10 van huidig reglement.

AANPASSING REGLEMENT KEURINGSPASPOORT KLOKKEN
De duivenklokken die voor de wedvluchten worden gebruikt, dienen te beantwoorden aan de modellen die aangenomen werden door de nationale adviesraad voor mechanische klokken of de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen en voorzien zijn van het keuringspaspoort. Indien het keuringspaspoort ontbreekt, zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het paspoort, het bewuste document moeten kunnen voorleggen en dit op straffe van declassering van zijn duif/duiven op de bewuste wedvlucht. Bovendien zal het toestel onmiddellijk worden overgemaakt aan de bevoegde nationale adviesraad om gekeurd te worden. De kosten (50 EURO) vallen integraal ten laste van de liefhebber. Een type van de verschillende merken van goedgekeurde duivenklokken is bij de KBDB gedeponeerd.
Link Nationaal sportreglement :
Vergeet u niet aan te melden voor onze nieuwsbrief
   

Top